Bildesøk
Prosjekt nr
Motta nyhetsbrev

Norske veikryss, sett fra oven

Veiene er nødvendige ferdselsårer som knytter Norge sammen. Vi forbinder dem oftere med ulykker og død enn kunst. Det er imidlertid ikke vanskelig å finne eksempler på veikunst. De gamle steinbruene vitner om glede ved å levere vakkert og solid håndverk. Tegninger av nye veianlegg med trafikkmaskiner og rundkjøringer viser at estetikk legges til grunn også innen moderne veibygging. Det er imidlertid ikke lett å oppdage dette når en kjører på veiene eller står ved siden av et veianlegg. En må se veisystemet fra oven. 36 sider soft cover 4+ størrelse.  
Prosjekt nr:   ISBN 9789949336722  
Pris  
178.00 NOK
Antall: